Menu

Nowinki marketingowe

Witaj na stronie, z której dowiesz się wszystkiego, co w marketingowej trawie piszczy.

Obowiązki pracodawców przy ręcznych pracach transportowych

Osoby zatrudnione na stanowiskach przy ręcznych pracach transportowych narażone są na różnego rodzaju urazy, podobnie jak pracownicy transportu bliskiego, dlatego tak ważne jest zdawanie sobie sprawy z istniejącego ryzyka zawodowego. Tak, jak w przypadku transportu bliskiego, pracownicy dowiadują się o ryzyku już podczas szkolenia (np. w firmie Centrum Szkoleń), tak przy ręcznym transporcie uświadamianie o ryzyku to jeden z obowiązków pracodawcy.

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca jest zobowiązany oceniać ryzyko zawodowe biorąc pod uwagę kilka podstawowych czynników. Przede wszystkim konieczne jest wzięcie pod uwagę masy przedmiotu, jego rodzaju i rozmieszczenia środka ciężkości. Należy również zadbać o odpowiednie warunki środowiska pracy, czyli m.in. o wilgotność powietrza i temperaturę, jak również poziom czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca musi też zwrócić uwagę na indywidualne predyspozycje osoby zatrudnionej, czyli sprawność fizyczną, stan zdrowia oraz wiek.

Pozostałe obowiązki

Do innych obowiązków pracodawcy należy podejmowanie wszelkich działań, które mają na celu wyeliminowanie stwierdzonych zagrożeń. Musi on także przeszkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i wyposażyć ich w sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonywania obowiązków oraz w środki ochrony indywidualnej. Najważniejszą jednak kwestią jest stosowanie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zmierzałyby do całkowitego wyeliminowania ręcznych prac transportowych.